شوریده سرگرمی های جالب و دیدنی,عکس های زیبا,اس ام اس های عاشقانه,کلیپ های دیدنی,بازی های آنلاین,تست های هوش,دعوت نامه های رایگان tag:http://shorideh.mihanblog.com 2020-09-29T13:54:16+01:00 mihanblog.com کتاب و این است فواید نمک ید دار ‏ 2014-01-23T15:09:40+01:00 2014-01-23T15:09:40+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/200 علی دانلود کتاب و این است فواید نمک ید دار بصورت pdfبا حجم : 1.90 مگحتما دانلود کنید , خیلی جالبهبرای دانلود کلیک کنید دانلود کتاب و این است فواید نمک ید دار بصورت pdf

با حجم : 1.90 مگ

حتما دانلود کنید , خیلی جالبه

کتاب و این است فواید نمک ید دار

برای دانلود کلیک کنید

]]>
راز و نیاز با خدا 2013-12-27T16:52:57+01:00 2013-12-27T16:52:57+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/199 علی خدایابه آنچه دادی تشکربه انچه ندادی تفکربه انچه که گرفتی تذکرکه داده ات نعمتنداده ات حکمتو گرفته ات علت استخدایا شکر میکنمیا رب آنچه خوب است در تقدیر ما کنو آنچه بد است از ما و دوستان ما دور کن . خدایا

به آنچه دادی تشکر

به انچه ندادی تفکر

به انچه که گرفتی تذکر

که داده ات نعمت

نداده ات حکمت

و گرفته ات علت است

خدایا شکر میکنم

یا رب آنچه خوب است در تقدیر ما کن

و آنچه بد است از ما و دوستان ما دور کن .
]]>
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ 2013-12-27T16:34:56+01:00 2013-12-27T16:34:56+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/198 علی داستان ]]> ابتکار جالب و خنده دار 2013-12-26T15:42:04+01:00 2013-12-26T15:42:04+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/197 علی ابتکار جالب و خنده دار ]]> اس ام اس های شب یلدا 2013-12-21T13:29:12+01:00 2013-12-21T13:29:12+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/196 علی شب یلدا، «شب عاشقان بی دل» آکنده از عطر مهربانی،سرشار از ترنّم عشق و لبریز از تبسّمِ آینده باد!...تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است...امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریمتا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم...باور به نور و روشنایی است،که شام تیره ،از دل شب یلداجشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهدیلدایتان مبارک

شب یلدا، «شب عاشقان بی دل» آکنده از عطر مهربانی،
سرشار از ترنّم عشق و لبریز از تبسّمِ آینده باد!
.
.
.
تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛
ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است
.
.
.
امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم
تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم
.
.
.
باور به نور و روشنایی است،
که شام تیره ،از دل شب یلدا
جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد
یلدایتان مبارک

]]>
10 سوالی که خدا از ما نخواهد پرسید 2013-12-21T13:00:33+01:00 2013-12-21T13:00:33+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/194 علی 1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟ 2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟ 3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟ 4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟ 5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست 1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود

بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی

بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی

بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

]]>
7 اصل مهم زندگی از بیل گیتس 2013-10-08T18:26:47+01:00 2013-10-08T18:26:47+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/193 علی بیل گیتس، مالك و رئیس سابق"مایکروسافت"، طی یک سخنرانی كه در یکی از دبیرستان‌های امریکا انجام داد نكاتی را خطاب به دانش‌آموزان یادآور شد و گفت: "در دبیرستان خیلی چیزها را به دانش‌آموزان نمی‌آموزند".بیل گیتس فردی است كه موفقیت های چشمگیرش زبانزد خاص و عام است و می توان از تجربیات و نگرش های اندیشمندانه اش درس گرفت. او هفت اصل مهم زندگی که دانش‌آموزان در هیچ دبیرستانی فرا نمی‌گیرند، را بدین شرح بیان كرد : بیل گیتس، مالك و رئیس سابق"مایکروسافت"، طی یک سخنرانی كه در یکی از دبیرستان‌های امریکا انجام داد نكاتی را خطاب به دانش‌آموزان یادآور شد و گفت: "در دبیرستان خیلی چیزها را به دانش‌آموزان نمی‌آموزند".

بیل گیتس فردی است كه موفقیت های چشمگیرش زبانزد خاص و عام است و می توان از تجربیات و نگرش های اندیشمندانه اش درس گرفت. او هفت اصل مهم زندگی که دانش‌آموزان در هیچ دبیرستانی فرا نمی‌گیرند، را بدین شرح بیان كرد :

7 اصل مهم زندگی از بیل گیتس

]]>
داستان جالب پاره آجر 2013-10-06T08:13:39+01:00 2013-10-06T08:13:39+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/192 علی
داستان
]]>
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ 2013-07-13T18:09:26+01:00 2013-07-13T18:09:26+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/191 علی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ ! ؟'''،،،،،،،، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ ! ؟

'
'
'
،
،
،
،
،
،
،
،

]]>
چیكار ﮐﻨﯿﻢ ! 2013-07-13T17:57:13+01:00 2013-07-13T17:57:13+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/190 علی ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۱۲ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺮﻏﯽ!ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۱۲ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺟﻐﺪﯼ!ﺭﺍﺱ ۱۲ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦﺑﻤﯿﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻧﺖ…!!!چیكار ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ؟ :/ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۱۲ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺮﻏﯽ!

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۱۲ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺟﻐﺪﯼ!

ﺭﺍﺱ ۱۲ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ

ﺑﻤﯿﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻧﺖ…!!!

چیكار ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ؟ :/
]]>
کدومشون قویتره 2013-07-13T17:38:20+01:00 2013-07-13T17:38:20+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/189 علی نظر خودتون رو بگید عکس بامزه

نظر خودتون رو بگید
]]>
امان از دست این زن و شوهر ها 2013-07-13T17:23:36+01:00 2013-07-13T17:23:36+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/188 علی ﺷﻮﻫﺮﯼ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ:ﺳﻼﻡ . ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺎﻡ ﺧﻮﻧﻪ. ﻟﻄﻔﺎً ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﻣﻦﺭﻭ ﺑﺸﻮﺭ ﻭ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ.ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪ!ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ:ﺭﺍﺳﺘﯽ! ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻩﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﻡ.ﻫﻤﺴﺮ:ﻭﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ! ﻭﺍﻗﻌﺎً؟ﺷﻮﻫﺮ :ﻧﻪ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺍﻭﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ:

ﺳﻼﻡ . ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺎﻡ ﺧﻮﻧﻪ. ﻟﻄﻔﺎً ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﻣﻦ

ﺭﻭ ﺑﺸﻮﺭ ﻭ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ.

ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪ!

ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ:

ﺭﺍﺳﺘﯽ! ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻩ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﻡ.

ﻫﻤﺴﺮ:

ﻭﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ! ﻭﺍﻗﻌﺎً؟

ﺷﻮﻫﺮ :

ﻧﻪ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺍﻭﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ
]]>
عادت هایی که باعث پیری ظاهر شما می شود 2013-07-02T05:03:51+01:00 2013-07-02T05:03:51+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/187 علی شکی نیست که پیری روندی اجتناب ناپذیر است، اما با رعایت نکاتی می توان از سن واقعی خود احساس رضایت بیشتری داشت و حتی احساس جوانی کرد.در این مطلب، متخصصان به شما یاد می دهند که چگونه احساس شادابی بیشتری داشته باشید و عادت هایی را که باعث می شود ظاهر شما پیرتر شود، کنار بگذارید. عادت هایی که باعث پیری شما می شود

شکی نیست که پیری روندی اجتناب ناپذیر است، اما با رعایت نکاتی می توان از سن واقعی خود احساس رضایت بیشتری داشت و حتی احساس جوانی کرد.

در این مطلب، متخصصان به شما یاد می دهند که چگونه احساس شادابی بیشتری داشته باشید و عادت هایی را که باعث می شود ظاهر شما پیرتر شود، کنار بگذارید.
]]>
روز پدر مبارک 2013-05-24T01:43:58+01:00 2013-05-24T01:43:58+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/186 علی پـــــــدرم ،تنها کسی است که باعث میشه بدون شک ،بفهمم فرشتـــه ها هــــم میتوانند مَــــرد باشند !تکـــــیه گــــاهی است که بهشت زیر پایش نیست ...امــــا همیشه به جُـــرم پدر بودن ، باید ایستادگی کند ؛و با وجــود همه مشکلات, به تو لبخند زند تا تو دلگرم شویکـــــه اگــــر بـــــــدانی ...چه کسی ، کشتی زندگی رااز میــــان موج های سهمگین روزگـــاربه ســـــاحل آرام رویاهـــــایت رســـــانده است ؛" پــــــدرت " را مـــــــی پرستیدی ...روزت مبــــــــارک(تبریک به همه پدرهای امروز و فردا...) پـــــــدرم ،

تنها کسی است که باعث میشه بدون شک ،

بفهمم فرشتـــه ها هــــم میتوانند مَــــرد باشند !

تکـــــیه گــــاهی است که بهشت زیر پایش نیست ...

امــــا همیشه به جُـــرم پدر بودن ، باید ایستادگی کند ؛

و با وجــود همه مشکلات, به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی

کـــــه اگــــر بـــــــدانی ...

چه کسی ، کشتی زندگی را

از میــــان موج های سهمگین روزگـــار

به ســـــاحل آرام رویاهـــــایت رســـــانده است ؛

" پــــــدرت " را مـــــــی پرستیدی ...

روزت مبــــــــارک

(تبریک به همه پدرهای امروز و فردا...)

روز پدر


]]>
دعای کودکانه 2013-05-20T19:04:13+01:00 2013-05-20T19:04:13+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/185 علی عکس خنده دار ]]> 3 پند لقمان به پسرش 2013-04-29T07:09:06+01:00 2013-04-29T07:09:06+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/184 علی 3 پند لقمان به پسرش ]]> 13 خوراکی 13 راه حل 2013-04-29T07:00:43+01:00 2013-04-29T07:00:43+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/183 علی 13 خوراکی 13 راه حل ]]> راز خوشبختی دو زوج 2013-04-13T19:28:10+01:00 2013-04-13T19:28:10+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/182 علی
داستان
]]>
اس ام اس تبریک عید نوروز 2013-03-18T07:09:32+01:00 2013-03-18T07:09:32+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/120 علی دلت شاد و لبت خندان بماند برایت عمرجاویدان بماند خدارا میدهم سوگند برعشق هرآن خواهی برایت آن بماند بپایت ثروتی افزون بریزد که چشم دشمنت حیران بماند تنت سالم سرایت سبز باشد برایت زندگی آسان بماند تمام فصل سالت عید باشد چراغ خانه ات تابان بماند http://s2.picofile.com/file/7327227632/smssalno.jpg
دلت شاد و لبت خندان بماند
برایت عمرجاویدان بماند
خدارا میدهم سوگند برعشق
هرآن خواهی برایت آن بماند
بپایت ثروتی افزون بریزد
که چشم دشمنت حیران بماند
تنت سالم سرایت سبز باشد
برایت زندگی آسان بماند
تمام فصل سالت عید باشد
چراغ خانه ات تابان بماند

]]>
عزیزم تو فرارکن من مردونه ایستادم 2013-03-11T15:41:35+01:00 2013-03-11T15:41:35+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/181 علی
داستان
]]>
سفره 7سین آنلاین 2013-03-05T10:51:43+01:00 2013-03-05T10:51:43+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/180 علی  لحظه شمار تا  تحویل سال نو با سفره زیبای هفت سیناز سایت زیر دیدن کنید و در کنار این سفره 7سین زیبا با ما باشیدبرای دیدن سایت بر روی عکس زیر کلیک کنیدسال نو پیشاپیش مبارکامیدوارم روزها و خبرهای خوب براتون در راه  باشه  لحظه شمار تا  تحویل سال نو با سفره زیبای هفت سین

از سایت زیر دیدن کنید و در کنار این سفره 7سین زیبا با ما باشید

برای دیدن سایت بر روی عکس زیر کلیک کنید


7سین 92

سال نو پیشاپیش مبارک


امیدوارم روزها و خبرهای خوب براتون در راه  باشه

]]>
پندی برای آقایون 2013-02-28T22:14:28+01:00 2013-02-28T22:14:28+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/179 علی عکس آموزنده ]]> لطافت روح 2013-02-12T04:47:41+01:00 2013-02-12T04:47:41+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/178 علی لطافت روح ]]> راننده لودر به این میگن ؟ (عکس متحرک) 2013-01-05T10:48:42+01:00 2013-01-05T10:48:42+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/173 علی


]]>
داستان مجسمه 2013-01-01T21:32:08+01:00 2013-01-01T21:32:08+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/172 علی
داستان
]]>
مفهوم زندگی 2012-12-29T11:47:21+01:00 2012-12-29T11:47:21+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/171 علی «این شما هستید که مفهوم زندگی را متوجه نشدید»چند وقتیست که عجیب رشک میبرم به حال تنی چند از دوستانم. به دیدگاهشان نسبت به زندگی! اینکه چقدر زیبا و ساده است. اینکه چقدر بی دغدغه برای اکنونشان برنامه میریزند و چقدر شاد زندگی میکنند. در حالیکه من و جوانان هم مسلکم، همیشه در یک ترس نانوشته و مبهم نسبت به آینده بسر میبریم... میدانید چیست؟ راستش به این نتیجه رسیده ام که در سیستم آموزشی ما از همان کودکی به ما آموخته اند که رمز خوشبختی "موفقیت" است نه "شاد" بودن!  امروز به این جمله «جان «این شما هستید که مفهوم زندگی را متوجه نشدید»


چند وقتیست که عجیب رشک میبرم به حال تنی چند از دوستانم. به دیدگاهشان نسبت به زندگی! اینکه چقدر زیبا و ساده است. اینکه چقدر بی دغدغه برای اکنونشان برنامه میریزند و چقدر شاد زندگی میکنند. در حالیکه من و جوانان هم مسلکم، همیشه در یک ترس نانوشته و مبهم نسبت به آینده بسر میبریم... میدانید چیست؟ راستش به این نتیجه رسیده ام که در سیستم آموزشی ما از همان کودکی به ما آموخته اند که رمز خوشبختی "موفقیت" است نه "شاد" بودن!
 
 
امروز به این جمله «جان لنون» برخوردم که شرح حال ماست. شما چه فکر میکنید؟

"......زمانی که به مدرسه رفتم از من پرسیدند: که وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره بشوی.

من پاسخ دادم "خوشحال."

آنها به من گفتند که مفهوم پرسش را متوجه نشدم و من به آنها گفتم این شما هستید که مفهوم زندگی را متوجه نشدید."

 
“When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.” 
]]>
چرا همیشه احساس خستگی می کنیم؟ 2012-12-27T06:51:54+01:00 2012-12-27T06:51:54+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/170 علی چرا همیشه احساس خستگی می کنیم؟ اگر همیشه احساس خستگی می کنید، این مطلب را بخوانید. یک متخصص خون و آنکولوژی با اشاره به اینکه کمبود آهن و اسیدفولیک شایع‌ترین نوع کم‌خونی است، افزود: فقر آهن در خون سبب کاهش و کوچک شدن گلبول‌های قرمز می‌شود در نتیجه عمل تبادلات اکسیژن و دی اکسید کربن به خوبی صورت نمی‌گیرد و سلول‌ها با وجود کمبود اکسیژن نمی‌توانند سوخت و ساز مواد قندی را به خوبی انجام دهند و این حالت برای فرد ضعف و بی‌حالی را در پی دارد. دکتر احمد روان پارسا پیرامون احساس خستگی بیش

 عکس   چرا همیشه احساس خستگی می کنیم؟

چرا همیشه احساس خستگی می کنیم؟
اگر همیشه احساس خستگی می کنید، این مطلب را بخوانید.


یک متخصص خون و آنکولوژی با اشاره به اینکه کمبود آهن و اسیدفولیک شایع‌ترین نوع کم‌خونی است، افزود: فقر آهن در خون سبب کاهش و کوچک شدن گلبول‌های قرمز می‌شود در نتیجه عمل تبادلات اکسیژن و دی اکسید کربن به خوبی صورت نمی‌گیرد و سلول‌ها با وجود کمبود اکسیژن نمی‌توانند سوخت و ساز مواد قندی را به خوبی انجام دهند و این حالت برای فرد ضعف و بی‌حالی را در پی دارد.
دکتر احمد روان پارسا پیرامون احساس خستگی بیش از حد در برخی افراد اظهار کرد: این نوع خستگی دلایل متعددی از قبیل افسردگی، بیماری‌های عفونی، بیماری‌های قلبی، غذای ناکافی، کم کاری تیروئید، حساسیت غذایی و از همه مهمتر فقر مولکول آهن در خون دارد.

]]>
داستان کسی که در را برویـم باز میکنه 2012-12-21T19:08:12+01:00 2012-12-21T19:08:12+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/169 علی
داستان
]]>
جملات قصار و زیبا از بزرگان 2012-12-17T15:32:45+01:00 2012-12-17T15:32:45+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/168 علی   جملات قصار و زیبا از بزرگان

 

]]>
30 راه برای نفوذ در دیگران 2012-12-17T09:27:01+01:00 2012-12-17T09:27:01+01:00 tag:http://shorideh.mihanblog.com/post/166 علی        
 
 
 
 
]]>